Anne-Mette Wehmüller

Forfatter - Cand.mag. Diplom i ledelse

HVEM ER JEG?


Cand.mag. med diplom i ledelse og forfatter in- spe. Har gennem en lang årrække arbejdet med ledelse og interessevaretagelse indenfor NGO verdenen og arbejder pt. som sekretariatschef i paraplyorganisationen Dansk Kunstnerråd. Gennem tiden har jeg forfattet en række undervisningshæfter, oplysningsbøger mm og har særlig interesse for grøn omstilling, kunst og kultur og ledelse. 

På denne hjemmeside kan du finde og læse mine seneste udgivelser. 

Navn: Anne-Mette Wehmüller

Fødselsdato: 2. april 1975

Land: Danmark

UDGIVELSER

KARRIERE

Bestyrelsesarbejde

diverse bestyrelser


Rådmand og kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg (2005-2012) 

Medlem af DM Leder, sektorbestyrelsen i Dansk Magisterforening 2018 - pt.  

Medlem af bestyrelsen i Nyt Europa 2012- pt. 

FÆRDIGHEDER

  • Interessevaretagelse
    Distanceledelse
  • Projektudvikling
  • Motivationsledelse
  • Politik og samfund EU, Grøn omstilling, kunst og kultur


Sekretariatschef | Dansk Kunstnerråd

2016 - i dag

Jeg arbejder som sekretariatschef i paraplyorganisationen Dansk Kunstnerråd. Her varetager jeg den daglige ledelse af sekretariat samt udvikling af bestyrelsesarbejdet.
Centerleder Miljøpunkt

 2012 - 2015

I 2012-2015 varetog jeg den daglige ledelse af MIljøpunkt Indre by - Chistianashavn og stod for lokale miljøprojekter i samarbejde med kommune, erhvervliv og lokale borgere 


BOGUDGIVELSER

Jeg har udgivet en række undervisningsbøger indenfor miljø og økonomi, bæredygtighed, en debatbog om EU og en oplysningsbog om divestment. Pt. arbejder jeg på en håndbog om distanceledelse på godt og ondt. Om udfordringer og potentialer og hvilke ting man bør huske når man leder på distancen 

UDDANNELSE

Jeg er uddannet cand.mag. i europastudier og engelsk fra Århus Universitet i 2005. Forinden færdiggørelse af min uddannelse arbejdede og studerede jeg i Canada og Frankrig. Jeg skrev speciale om borgerinddragelse i EU, herunder fremme af EU's legitimitet og evne til at inddrage civillsamfundet  i beslutningsprocesser. Jeg har sidenhen taget en efteruddanelse i ledelse sideløbende med job som centerchef. 

UNIVERSITET

Cand.mag. i europastudier Aarhus Universitet 2005

Diplom i Ledelse 2012